Leergeld
Hulp voor uw kind?

Tilburg

Stichting Leergeld Tilburg is opgericht in 1996 en is sindsdien operationeel.

Leergeld Tilburg is een vrijwilligersorganisatie, die zich richt op kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten om te voorkomen dat zij op sociaal vlak buitengesloten worden. Dit doet Leergeld door materiële of financiële ondersteuning te bieden. Hiervoor is Leergeld afhankelijk van giften, donaties en subsidie.

Bereikbaarheid en contact
Postadres

Stichting Leergeld Tilburg
Postbus 178 
5000 AD Tilburg 

Bezoekadres
Sint Annastraat 20
5025 KB Tilburg

U kunt ons als volgt bereiken:

 • Schriftelijk via bovenstaand postadres
 • Per e-mail via info@leergeldtilburg.nl
 • Telefonisch via 013 - 5801211 op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 tot 12.00 uur
 • Inloopspreekuur op dinsdag en donderdag tussen 09.00 en 11.30 op ons bezoekadres

Organisatie
Dagelijkse leiding:

 • Mw. Riet van de Camp, coördinator
 • Mw. Audrey van Rijsewijk, office manager

Bestuur:

 • Dhr. Tiny Pheninckx, voorzitter
 • Dhr. Nico van Mourik, secretaris
 • Mw. Imka Janse, penningmeester
 • Mw. Pascale Bartels, lid
 • Mw. Jeanette Nijenhuis, lid
 • Dhr. Jan Albers, lid

Beloningsbeleid
Leergeld Tilburg werkt met een onbezoldigd bestuur en met een klein bureau met een coördinator en een office manager (in totaal 2 fte), die gesalarieerd worden conform de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Beleidsplan
Stichting Leergeld Tilburg heeft momenteel nog geen eigen beleidsplan, en verwijst voor haar beleid vooralsnog naar het meerjarenbeleidsplan 2012-2016 van de Leergeld Vereniging: Alle kinderen mogen meedoen: volle kracht vooruit.

Overige informatie

Bankrekening: NL04RABO0162446659 t.n.v. Stichting Leergeld Tilburg
KvK: 41098537
Fiscaal nummer (RSIN/ANBI): 808059920